Foto Ruimtelijke en financiële simulatie van de Betonstop, 2020-2040

Onderzoeksprojecten.

O

Ruimtelijke en financiële simulatie van de Betonstop, 2020-2040

De Vlaamse overheid heeft in het kader van het ruimtelijk beleid het basisprincipe van ruimteneutraliteit tegen 2040 vooropgesteld. Doelstelling is om tegen 2040 de dagelijkse inname van open ruimte door onze moderne samenleving stapsgewijs terug te dringen tot 0 ha. Deze stand-still in bijkomende ruimteinname wordt ook wel betonstop genoemd.

Om deze ruimteneutraliteit concreet te kunnen realiseren, is een absolute afbouw van de ruimteinname vereist, waar deze momenteel 6 ha/dag bedraagt. Dit impliceert een graduele reductie van juridisch erkende maar ongebruikte en overtollige bouwgronden. Gelet de juridische erkenning van deze gronden, mag verwacht worden dat de neutralisatievan dit aanbod aanzienlijke eisen tot planschadevergoeding met zich zal mee brengen.

Over dit zeer actuele thema is door de overheid en in academische middens weliswaar studiewerk verricht, maar dit onderzoek concentreert zich hoofdzakelijk op de actuele situatie en de negatieve effecten van de Vlaamse wanorde. Er bestaan op dit moment geen ruimtelijke en financiële modellen voor de transitie zelf, enkel algemene statistieken.
 

Projectcoƶrdinator

Peter Lacoere

Copromotoren

Mieke Paelinck, Cornelis Stal, Dennis Devriendt

Projectmedewerkers

Oscar Zurita

Looptijd

23/09/2019 - 31/10/2022

Financier

HOGENT

Programma financier

PWO-focusprojecten

Externe organisaties

KU Leuven, Faculteit Architectuur
Universiteit Gent, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP)
Departement Omgeving Vlaanderen

Preliminaire resultaten


klik hier