Foto Home

WiSHscan

W

WiSHscan

Met het onderzoeksproject WiSH (https://www.hogent.be/projecten/wish) werd de kwaliteit van woning en woonomgeving in Vlaamse sociale woonwijken onder de loep genomen. Met dit project willen we de ervaringen van bewoners als eindgebruikers centraal zetten en een praktisch bruikbaar model ontwikkelen dat kan worden ingezet om de kwaliteit van sociale woonwijken integraal mee te nemen in ontwerp-, bouw- en beheersvraagstukken. De WiSH-scan is voortgekomen uit één van de werkpakketten van dit onderzoek: Inventarisatie en analyse van woontypologieen in sociale hoog-en concentratiebouw.

WiSHScan

Voor de inventarisatie werden onderzoeken (OASA en ISEG KU Leuven (1999), Agentschap Onroerend Erfgoed (2016)), publicaties, de tentoonstelling van het VAi over sociale huisvesting in Vlaanderen (2013) en een overzicht van de productie vanaf 1993 tot 2021 op basis van de databank van VMSW gebruikt.

Deze laatste, de dataset van VMSW, heeft uiteindelijk geleid tot ruimtelijke analyse binnen een GIS- omgeving naar de spreiding van deze projecten en het type project: Waar liggen vandaag de meeste sociale woningen ten opzichte van de verschillende voorzieningen? Strookt de visie van het woonmodel op het moment van renovatie nog met de huidige visie op omgevingskwaliteit? Hoe situeren zich de te renoveren of nieuwe projectgebieden zich ten opzichte van overstromingsgevoelige gebieden?...

De WiSH-scan poogt deze vragen in een GIS-applicatie te beantwoorden door verschillende databronnen te bundelen. Verschillende projectgebieden in Vlaanderen kunnen geselecteerd worden op basis van criteria, eigen aan de woningen. Deze info is afkomstig uit de databank van VMSW en werd verrijkt met de mobiscore per projectgebied. De projectgebieden worden gevisualiseerd tegen een achtergrond die informatie biedt over de omgeving. Voor de omgevingsthema's zoals water/overstromingsrisico, bereikbaarheid, milieu en gezondheid en ruimtelijke planning gebruiken we open data ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid.

Zo willen we met de scan de mogelijkheid creëren om de ligging van de sociale woningen visueel snel af te toetsen aan omgevingsparameters.

WiSHScan

Zoeken op adres

Selectiecriteria

Achtergrondkaarten

Databronnen: Vlaamse Overheid
Let op: sommige achtergrondkaarten zullen niet zichtbaar zijn als er onvoldoende ingezoomd is.


Technische toelichting: De cijfers op de kaart bundelen het aantal projectgebieden in een gegeven gebied. Door in te zoomen krijg je de afgebakende projectgebieden te zien. Een klik op het projectgebied geeft info over oa.de bouwheer. Een klik naast het projectgebied geeft info over de gemeente waarin het project gelegen is. Legenda bij de kaarten verschijnen rechtsonder.
Meer informatie: Voor meer informatie met betrekking tot het project verwijzen we naar de projectwebsite.
Bron: DRUM + Data Vlaamse Overheid
Projectuitvoering: FtD, eCO-CITY en DRUM door Minke Labarque en Cornelis Stal.